Företagsamheten 2015 Skåne län

RAPPORT Publicerad
Skåne.pdf

Varje år undersöker Svenskt Näringsliv om antalet företagsamma personer – det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling – ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Företagsamheten är en totalundersökning. Därför kan den användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Vi kan också se hur kvinnors och ungas företagsamhet har utvecklats. I årets undersökning har vi även specialstuderat andelen företagsamma som är äldre än 64 år. Rapporten visar också nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som engagerar sig i företagande. Uppgifterna hämtades i januari 2015 från UC AB och sammanställs av Kreicbergs Utredning & Opinion AB.

Andelen företagsamma i Skåne står stilla i årets undersökning och Skåne har nu rikets fjärde svagaste tillväxt av företagsamheten. Sammantaget är 12 procent av befolkningen företagsamma. Däremot fortsätter kvinnorna att bli allt mer företagsamma. Årets notering är den högsta som uppmätts i länet. Den yngre företagsamheten har legat kring dagens nivåer under de senaste 4–5 åren. Även om den generella företagsamheten inte växer har Skåne fortsatt en företagsamhet som ligger i nivå med riket som helhet. Nyföretagsamheten i förhållande till befolkningen minskar för tredje året i följd. Det gäller för såväl den generella, kvinnornas som de ungas nyföretagsamhet. Den generella nyföretagsamheten har inte varit lägre i länet sedan 2004.

Författare