Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016

RAPPORT Publicerad
Introduktion_till_forsakringar_arbetsmarknaden_2016.pdf

Arbetsgivare som blir medlem i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Vi informerar dig som arbetsgivare om vad det innebär för företaget och hur du praktiskt går tillväga för att uppfylla företagets skyldigheter.

Informationshäftet innehåller en kortfattad översikt över de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden och arbetsgivarens kostnader.

Författare