Kapitalbrist - en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin

RAPPORT Publicerad

Tidningarna skriver om att marknaden är het för riskkapitalbolagen just nu. Samtidigt kan vi konstatera att många företag möter en helt annan verklighet. Riskkapitalbranschen och de affärer som försiggår där tycks inte fånga helheten i det svenska näringslivet. På många andra håll är situationen besvärlig. Det visar den nya undersökning, som Demoskop gjort på uppdrag av Fordons Komponent Gruppen och Svenskt Näringsliv. De tillfrågade i undersökningen är företrädare för medlemsföretag i Fordons Komponent Gruppen. Undersökningen är gjord under perioden 11 januari till 7 februari, 2005.

Kapitalbrist är en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin. Undersökning från Fordonskomponentgruppen och Svenskt Näringsliv visar att svenska underleverantörer till bilindustrin saknar investeringskapital för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen.

Författare