Lika eller inte - om män och kvinnor i lönestatistiken

RAPPORT Publicerad

Löneskillnader ska fastställas utifrån en saklig grund. Det kan vara till exempel utbildning, erfarenhet, arbetsresultat eller marknadens efterfrågan. De flesta företagen i Sverige omfattas av kollektivavtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter, avtal som ger riktlinjer för lönebildningsfrågor. Svenskt Näringsliv menar att löneskillnader enbart baserade på kön är oacceptabla.

I den allmänna debatten framförs det ofta att kvinnor i Sverige i hög utsträckning lönediskrimineras. Det hävdas att kvinnor är utsatta för en systematisk och strukturell diskriminering i arbetslivet, främst genom löneskillnader som enbart kan relateras till kön. Det är viktigt att undersöka om det finns grund för dessa påståenden. Om det finns en systematisk lönediskriminering av kvinnor i våra medlemsföretag, är det ett allvarligt problem.

Denna rapport baseras på en undersökning av förhållandet mellan mäns och kvinnors löner i våra medlemsföretag. Den bygger på de uppgifter som årligen lämnas in av företagen. Dessa representerar 1,5 miljoner anställda, en betydande andel av de personer som arbetar i den privata sektorn i Sverige

Författare