Rödgrön företagarpolitik i praktiken

RAPPORT Publicerad

I denna rapport granskar Svenskt Näringsliv de röd-gröna partiernas totala företagarpolitik. Både de förslag som tagits fram för att stimulera tillväxt och sysselsättning och andra förslag som direkt kommer att påverka företagens lönsamhet och utvecklingsförmåga. Rapporten avslutas med ett par räkneexempel på hur mindre företag kan komma att påverkas om den röd-gröna politiken genomförs.

Författare