Valfrihet inom äldreomsorgen

RAPPORT Publicerad
Synovate har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört två undersökningar om synen på valfrihet inom äldreomsorgen. Båda undersökningarna genomfördes i åldersgruppen 65-80 år.

Den första undersökningen frågade man 1009 personer i fyra län där det finns få privata alternativ: Skåne, Västra Götaland, Västernorrland och Västerbotten. Den andra undersökningen genomfördes över hela riket och omfattar 995 intervjuer.

Undersökningarna visar att en stor majoritet av de äldre vill se valfrihet inom äldreomsorgen. Det är också en majoritet som tycker att det behövs fler äldreboenden med specialinriktning och att det vore bra för kvaliteten om det var mera konkurrens inom äldreomsorgen.

Vidare tycker sex av tio tillfrågade äldre att det borde finnas en reform motsvarande friskolereformen inom äldreomsorgen.

Författare