Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/00425/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

53/2018