Ändring av direktiv 2006/112/EG avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar, KOM(2012)206

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet; Skatte- och tullavdelningen, enheten för mervärdesskatt och punktskatter


Externt diarienummer

Fi2012/2175


Svenskt Näringslivs diarienummer

106/2012