Ändring i lagen om rätt till ledighet

REMISS Publicerad

Remittering av promemoria med förslag till ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2013/4839/arm


Svenskt Näringslivs diarienummer

251/2013