Ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd

REMISS Publicerad

Konsekvensutredning maa ändringar i föreskrifter och allmänna råd om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till annat EG-land m m

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Tullverket


Externt diarienummer

STY 2012-709


Svenskt Näringslivs diarienummer

167/2012