Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2015/4660/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

114/2015