Begränsningar i avdrag för koncernbidrag

REMISS Publicerad

Promemorian Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2013/1657


Svenskt Näringslivs diarienummer

85/2013