Beredning av förslag till procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Försäkringskassan


Svenskt Näringslivs diarienummer

184/2018