Beskattningsbar person - teknisk anpassning av mervärdsskattelagen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2012/4343


Svenskt Näringslivs diarienummer

206/2012