Betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2016/04280/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

248/2017