Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/01418/DF


Svenskt Näringslivs diarienummer

92/2018