Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/03493/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

109/2016