Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/06769/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

202/2016