Departementspromemorian En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2017/01736/A


Svenskt Näringslivs diarienummer

215/2017