Direktivförslag från Europeiska kommissionen om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/17010/KO


Svenskt Näringslivs diarienummer

86/2018