Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/05390/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

182/2016