En gymnasieutbildning för alla – betänkande av Gymnasieutredningen (SOU 2016:77)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2016/04660/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

251/2016