EU-kommissionens förslag till ändring i direktiv om gemensamt system för mervärdeskatt

REMISS Publicerad

Remiss av Europeiska kommissionens förslag (KOM(2012)428) till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet; Finans- och Tullavdelningen


Externt diarienummer

Fi2012/2963


Svenskt Näringslivs diarienummer

147/2012