EU-kommissionens förslag till direktiv inom mervärdesskatteområdet avseende el, gas, värme och kyla, gemensamma företag, avdragsbegränsningar för fast egendom m m, KOM(2007)677 slutlig

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen


Externt diarienummer

Fi2007/10028


Svenskt Näringslivs diarienummer

11/2008