EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Försvarsdepartementet


Externt diarienummer

Fö2018/01010/MFU


Svenskt Näringslivs diarienummer

150/2018