EU-kommissionens tjänstepaket – tjänstekort och anmälningsförfarande

REMISS Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM(2016) 824 Slutligt) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 824 slutlig) samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 Slutlig)

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2017/00386/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

2/2017