Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning om behandlingen av försäkring och finansiella tjänster i mervärdesskattehänseende KOM(2007)747 slutlig samt KOM(2007)746 slutlig

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2007/9991


Svenskt Näringslivs diarienummer

280/2007