Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/01015/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

64/2018