Förändrad hantering av importmoms

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2013/271


Svenskt Näringslivs diarienummer

29/2013