Forskning och utveckling på försvarsområdet, SOU 2016:90 – remiss av Försvarsforskningsutredningens betänkande

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Försvarsdepartementet


Externt diarienummer

Fö2016/01646/MFU


Svenskt Näringslivs diarienummer

19/2017