Förslag från kommissionen om reducerade mervärdesskattesatser

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen


Externt diarienummer

Fi2008/4369


Svenskt Näringslivs diarienummer

221/2008