Förslag om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/07087/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

225/2016