Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscaliprogrammet för samarbete på beskattningsområdet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/02607/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

130/2018