Förslag till föreskrifter om kartläggning och analysrespektive om miljökvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU


Externt diarienummer

37-246/2013, 37-247/2013


Svenskt Näringslivs diarienummer

27/2013