Förslag till föreskrifter till följd av regeringens uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar mm

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Bolagsverket


Externt diarienummer

AD41/2018


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2018