Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2012/8623/FST


Svenskt Näringslivs diarienummer

3/2013