Grönbok om mervärdesskattens framtid / Green Paper on the future of VAT

REMISS Publicerad

Grönbok om mervärdesskattens framtid - Ett enklare, stabilare och mer effektivt mervärdesskattesystem, KOM(2010)695 slutlig

In english: Green Paper on the future of VAT - Towards a simpler, more robust and efficient VAT system, COM(2010)695 Final

 

Ladda ner / Download

Ansvarig handläggare

Avsändare

European Commission


Externt diarienummer

KOM(2010)695 slutlig - COM(2010)695 Final


Svenskt Näringslivs diarienummer

133/2011