Grönboken The EU corporate governance framework / Consultation Green Paper The EU corporate governance framework

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare / Contact

Avsändare

Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt


Externt diarienummer

Ju2011/2880/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

75/2011