Hemställan om förenklingar avseende frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt vid lokaluthyrning - skrivelse till Anders Borg och Maud Olofsson

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Svenskt Näringsliv


Gemensamt remissvar

Fastighetsägarna, Företagarna och Stockholms Handelskammare


Svenskt Näringslivs diarienummer

300/2008