Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag"

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Svensk Kooperation


Svenskt Näringslivs diarienummer

190/2018