Inbjudan till remissammanträde angåendebetänkandet av utredningen En förhandlad helhetslösning för Gotlandstrafiken (samt SOU 2001:66, Garanterad transportstandard för Gotland)

REMISS Publicerad

Garanterad transportstandard för Gotland

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen från utredningen om Gotlandstrafiken.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet, Enheten för transportpolitik, 103 33 STOCKHOLM


Externt diarienummer

N2001/7603/TP


Svenskt Näringslivs diarienummer

159/2001