Kommissionens förslag angåendeEU-direktiv om tilldelning av koncessioner KOM(2011)897, slutlig

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet; Enheten för upphandlingsrätt


Externt diarienummer

S2012/430/RU


Svenskt Näringslivs diarienummer

25/2012