Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning

REMISS Publicerad

Frågor besvaras av Fredrik Sand

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/01274/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

54/2018