Lagändring angåendesocialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m m

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet; Skatte- och tullavdelningen


Externt diarienummer

Fi2012/415


Svenskt Näringslivs diarienummer

44/2012