Långtidsutredningen 2015 - huvudbetänkande (SOU 2015:104)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00169/BaS


Svenskt Näringslivs diarienummer

12/2015