MSBs föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap


Externt diarienummer

2018-05893, 2017-11001, 2017-10972, 2018-05920, 2018-05921


Svenskt Näringslivs diarienummer

131/2018