Nya bestämmelser om att årsbokslut upprättas med tillämp. av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) komplettering till förslaget allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Bokföringsnämnden


Externt diarienummer

14-28


Svenskt Näringslivs diarienummer

254/2016