Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/07989/L6


Svenskt Näringslivs diarienummer

226/2016