Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/06178/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

229/2016