Om skattskyldighet för medvärdeskatt vid handel med visst skrot

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet; Skatte- och tullavdelningen


Externt diarienummer

Fi2007/4082


Svenskt Näringslivs diarienummer

49/2012